Your address will show here +12 34 56 78
Корпоративен ПР, Маркетинг
Позиционирането на вашия бизнес и представянето му пред целевата аудитория е в основата на маркетинговата стратегия на всеки бранд. Ако сте решили да насочите усилия в областта на маркетинговите комуникации, тогава трябва да знаете, че е важно те да бъдат координирани и в синхрон.


Все по-често ни се случва при нас да идват клиенти, които знаят, че имат нужда от помощ в областта на маркетинга, отделили са определен бюджет и ни казват конкретно за какво искат да го похарчат (връзки с медиите, маркетинг в социалните мрежи, email маркетинг и тн). Това, разбира се, в повечето случаи не работи ефективно, защото добрата стратегия изисква консултация с експерт, който да направи задълбочен анализ и да подбере внимателно необходимите маркетингови активности и канали, по които да се разпространяват рекламните послания, така че те да са подходящи за сферата на бизнеса и продукта или услугата, която той предлага и да съответстват на таргет аудиторията. 

Интегрираните маркетингови комуникации е подход за популяризирането на марката чрез множество активности, които работят заедно и се подсилват взаимно. Например, една компания може да популяризира ново лого, продукт или цялостна кампания чрез множество канали – печатни медии, телевизия, уеб и социални мрежи. Идеята на маркетинговия миск е съдържанието, което се подава към всеки от тях да е различно и съобразено с изискванията на конкретния канал, но всички да насочват потребителите към една и съща точка, а именно – продукта или услугата. И има безброй начини този тип кампании да се осъществят много креативно като се развият силни и интригуващи рекламни послания, които да ангажират аудиторията, да подчертаят ефективно качествата на продукта/услугата и да ги разграничават от конкуренцията.

Създаването на ефективен микс за маркетингова комуникация чрез добре подготвена стратегия не само помога на бизнеса да достигне до клиентите си, но и му помога да се адаптира към постоянно променящата се маркетингова среда. Това е сфера, която се променя всеки ден – появяват се нови инструменти и канали за реклама, техните спецификации се обновяват и очакванията на аудиторията се повишават постоянно. Все по-трудно става да се привлече вниманието на потребителите и е изключително важно бизнесът да бъде „в крак“ с всички нови възможности за маркетинг, за да може адекватно да отговори на предизвикателството да заинтригува клиентите си в все по-конкуретната среда. 

Днес, потребителите са буквално заляти с информация и е все по-трудно да бъдат ангажирани. Според последните проучвания, те не задържат вниманието си на нещо, което не ги заинтригувало в първите 3 сек! Използват множество устройства – докато работят на компютъра си, поглеждат от време на време телефона си, разцъкват в социалните мрежи и през цялото време телевизора в стаята работи. Маркетинговите инструменти днес ни позволяват да присъстваме със съдържание във всички тези канали, без да ставаме досадни и да повтаряме едно и също, а да съобразяваме подхода си за всеки от тях, така че всички те да водят в крайна сметка до едно и също послание. В областта на дигиталния маркетинг е възможно и да съобразяваме активностите си спрямо действията на потребителите – все още виждаш реклами на обувките, които хареса преди месец, но още не си купил, нали?
 
Интегрираните маркетингови комуникации помагат на бизнеса и да изгради дълготрайни отношения с клиентите. Най-често за маркетинга на даден бизнес работят много агенции, вътрешен отдел и отделни подизпълнители или фрийланцъри, които се наемат по конкретни проекти, които понякога водят потребителите до различни послания и резултатът е непоследователност на рекламните съобщения и объркване в съзнанието на потребителя. Тъй като различните комуникационни канали се управляват от различни отдели, много често се случва маркетинговия микс да не е в синхрон. Тук на помощ идва концепцията на интегрираните маркетингови комуникации, която обединява различните канали и да предоставя единно и убедително послание на целевата аудитория.

Различни фактори за избор на подходяща комбинация от маркетингови инструменти:

Определяне на целева аудитория – Ако не знаете коя е вашата аудитория, не можете да решите какво да комуникирате, как, кога, къде и тн. Следователно първата стъпка към изграждането на маркетингова комуникационна комбинация е да идентифицирате вашата целева аудитория. Това става след консултация с експерт, който да ви помогне да изградите максимално пълно и в детайли целевата си аудитория.

Определяне на целите на комуникацията – Компаниите трябва да установят на какъв етап  понастоящем са техните потребители. Шестте етапа, през които те обикновено преминават преди да купят продукт или услуга са – осъзнаване, познание, харесване, предпочитание, убеждение и покупка.  Трябва да проектирате своя комуникационен микс така, че да адресира подходящи съобщения за всяка от тези стъпки и те да придвижат аудиторията към целта, която сте си поставили.

Как, кога и къде да комуникирате посланията си?   Вашите рекламни съобщения трябва не само да бъдат интригуващи и да задържат вниманието на потребителите, но и да ги накарат да харесат вашия продукт и да го пожелаят. Правилният подбор на съдържанието, както и избора на подходящи комуникационни канали са изключително важни фактори за предаването на правилното съобщение в подходящия момент.

Oпределяне на бюджет – Има безброй начини за привличане на потребителите и трябва предварително да определите колко сте готови да похарчите за това. Правилното бюджетиране въз основа на изискванията на индустрията е от ключово значение за успеха на маркетинговата ви стратегия.

Това са основните инструменти за създаване на ефективен микс за маркетингови комуникации за вашия бизнес. Има различно подходи за изпълнението му – външен, вътршен, хоризонтален и вертикален. Ще посветим отделна статия за всеки от тях.

Въпреки че интегрираният маркетинг не е нов похват, той все става все по-важен. Днес има повече маркетингови инструменти от всякога и лесно можете да се заблудите кой от тях, кога и как да използвате. Интегрираните маркетингови комуниакции помагат да се съберат всички елементи от посланието на бизнеса ви в едно сплотено цяло и да се гарантира, че то е ясно и разбирамо за потребителите и достига до тях в походящата форма и в точния момент. 


 В случай, че имате нужда от помощ или консултация за изготвянето на маркетинг стратегия и реализацията й, не се колебайте да се свържете за безплатна консултация със специалистите от екипа на TrustPoint Agency.

 

 

0

Корпоративен ПР

От избора на тема и участници, през подбора на локация и кетъринг, до декорацията – всичко има значение при организирането на корпоративно събитие и то не е никак лесна задача.


 1. Определете основната си тема, цели и бюджет
 Трябва да си определелите точна и ясна цел, която искате да постигнете чрез събитието.  Дали това ще е подобряване на имиджа сред бизнес партньори и служители, или генериране на широко медийно отразяване и публичност, е изключително важен въпрос, на който трябва да отговорите в самото начало на ораганизацията, защото той стои в основата на концепцията за събитието Ви. След това направете подробен план-график с разпределение на отговорностите и задачите на целия екип и всички участници, които ще работят по организацията. Препоръчваме да се свържете с професионална агенция за организиране на събития, която би могла да Ви съдейства за изпълнението на тази стъпка от процеса.


2. Съставете си списък с гости
Имайки предвид общата цел, която искате да постигнете, изберете кого да включите в списъка с гости за Вашето събитие – бизнес партньори, служители, медии, представители на държавни институции или всички заинтересовани страни по темата. 

3. Изберете перфектната локация 
Изборът на подходящо място за провеждане на събитието е от ключово значение за цялата организация. Важно да е да обърнете внимание на местоположението – дали е достатъчно удобно за всички, които възнамерявате да поканите; на ценовата оферта – от какви услуги можете да се възползвате на място (като техника и кетъринг) и какво ще трябва да наемате допълнително; на възможностите за брандинг и тн.

4. Договорете се с подизпълнителите
След като индентифицирате всички подизпълнители, от които ще се нуждаете – за наем на оборудване, превод, музикално оформление, декорациия и др., възможно най-рано преди събитието трябва да договорите условията с всеки от тях, да подпишете споразумения, да уредите авансови плащания, ако е необходимо и да брифирате всеки по отделно, за да сте сигурни, че всички ще знаят точните си задачи в деня на събитието. Помислете за всички допълнителни елементи, които бихте могли да включите, за да сте оригинални – светлинни ефекти, специални тематични подаръци за гостите и др.

5. Направете си сценарий
Ще има ли откриваща церемония? А коктейл след края на официалната част? Направете си точен сценарий по минути като предвиждате и време за евентуални закъснения и забавяния. Помислете колко време ще е необходимо за регистрация и настаняване на гостите, за всяка от речите и изказванията, за въпроси и отговори след това. Важен елемент от организацията е и водещият или модераторът, който да води цялото събитие.

6. Синхронизирайте 
Освен екипа, който пряко ще се занимава с организацията на събитието, със сигурност ще имате нужда и от участието на някои от служителите на компанията. Препоръчително е да ги включите, за да сте сигурни, че всички елементи са в синхрон с корпоративната идентичност на компанията. Не ги оставяйте само да разговарят с гостите, а им дайте пряка отговорност за някои части от събитието.

7.Направете си оценка и отчет за постигнатото
След като събитето приключи е препоръчително да направите разбор на цялостната организация, изразходения бюджет и постигнатите резултати. Резултатите от този отчет ще Ви помогнат да си направите ценни изводи и ще Ви дадат полезни насоки при организацията на следващото събитие. 


 

[/md_text][/vc_column][/vc_row]
0

Корпоративен ПР

 Всяка компания има за цел да изгради своята положителна репутация и дългосрочни взаимоотношения с потребителите си, защото положителният имидж се възприема като гарант за високо качество на продукта или услугата й. Ключът към дълготрайните взаимоотношения с потребителите – настоящи и бъдещи, е общуването на един и същ, разбираем език.

 Концепцията за интегрираните маркетингови комуникации все по-еднозначно доказва своята ефективност за постигане на тази цел в динамичните пазарни условия. Сред разнообразието от комуникационни техники в рамките на интегрираните комуникации, връзките с обществеността за стратегическа и ключова дейност.

Корпоративният ПР
е това, което прави образът на една организация пълнокръвен и разбираем за аудиторията. Той е основното средство за стратегическото позициониране и управление на бранда. Чрез ПР се градят доверие и разбиране – онази „магична съставка“, която създава у потребителя привързаност, съпричастност и лоялност към марката. Основната функция на корпоративния ПР е да се свърже компанията с различни публики на техния език, използвайки комуникационни средства като например съобщения за пресата, социални медии, продукти и събития, за да се улесни изграждането и управление на взаимоотношенията.

 
Cъществуват професионални методи за създаване и утвърждаване на корпоративна репутация, които могат да имат много различни лица и приложения. Инструментите на вътрешнокорпоративния ПР могат да варират от блог, бюлетин или платформа в социалните медии за служителите до организацията на вътрешно фирмени събития и програми за обучения.

 Корпоративният ПР за външните публики включва както обществено полезни инициативи,  връзки с   медии, партньори, лидери на мнение, така и комуникции по време на криза.


 TrustPoint Agency предлага на своите клиенти разработване и осъществяване на стратегии за корпоративна комуникация, включително идентифициране на специфични фактори, които влияят върху изграждането на имиджа на компаниите.


 
0