Your address will show here +12 34 56 78

ЗА НАС

  • Text Hover

TrustPoint е една от най-бързо развиващите се ПР агенции в България. Успяваме да го постигнем като генерираме резултати за нашите клиенти. TrustPoint се отличава с креативност, адаптивност, професионализъм и бързина. Ценим високо доверието на всеки един клиент и вярваме, че всеки проект е уникален и заслужава специално внимание.

Михаела Янева

ПР и маркетинг консултант с над 6 години опит в областта на комуникациите. Има магистърска степен по „Реклама и публична комуникация“ в СУ „Климент Охридски“. Работила е в една от най-големите ПР агенции в страната – Publicis Consultants MSLGROUP. В работата си там е придобила експертиза в областта на организирането на събития, създаване и разпространяване на пресинформация, връзки с медиите, кризисни комуникации и др. Има задълбочени познания за медийната среда в България на национално и локално ниво. Работила е с клиенти в сфера на петролния бизнес и енергетиката и е запозната със спецификата на сектора.

Връзки с обществеността
0%
Онлайн комуникации
0%
Маркетинг
0%
Социални медии
0%

Доволни клиенти

Проекти