Your address will show here +12 34 56 78
УСЛУГИ

 • Text Hover

Корпоративен ПР

 • Изготвяне на цялостни PR концепции за корпоративно развитие

 • Изработване и изпълнение на имиджови стратегии

 • Организиране на специални събития (конференции, семинари)

 • Създаване на идейни проекти и избор на комуникационна стратегия

 • Консултации за публичното представяне на компании

 • Финансови и бизнес връзки с медии

 • Изготвяне на анализи и доклади

 • Медия мониторинг

Кризисни комуникации

 • Проучване и анализ на мащаба и характера на кризисната ситуация

 • Прогнозиране на потенциални заплахи и намиране на инструменти за тяхното ограничаване

 • Медия консултиране за кризисни комуникации, интерактивни обучения за реакция по време на криза, възстановка на реални ситуации

 • Медия планиране и мониторинг за проследяване на медийните публикации за потенциални кризисни теми, новини, тенденции

 • Text Hover
 • Text Hover

Организация на събития

 • Изготвяне на цялостни стратегии за планиране, управление и реализиране на събитие, заедно с подходящото за случая медийно покритие

 • Логистика на събитията

 • Идентифициране на подходящи медии за отразяване на събитието

 • Фотозаснемане и изработка на видео продукция

 • Изготвяне на прессъобщения и отразяване на събития

Дигитален маркетинг

 • Разработване на цялостни комуникационни концепции за популяризиране в интернет

 • Медиапланиране

 • Изработване на банери – статични, флаш, озвучени и т.н.

 • SEO – Search Engine Optimization

 • Google Adwords кампании

 • Маркетинг в социалните мрежи

 • Реализиране и проследяване на рекламната кампания в интернет

 • Text Hover
 • Text Hover

Изработка на информационни и рекламни материали

Агенцията подготвя съдържанието и организира отпечатването на различни презентационни материали и вътрешно-фирмени издания за своите клиенти. Услугите, които предлагаме в тази област са

 • Разработване на концепция и дизайн на информационните материали

 • Определяне на съдържание на информационните материали

 • Изготвяне на текстове (договаряне с външни автори, превод, авторски статии, редактиране)

 • Графично оформление (определяне на основните принципи, помощ при избора на студио за графичен дизайн, комуникация с дизайнерския екип)

 • Организиране на отпечатването

Медиен мониторинг

TrustPoint предлага ежедневен, седмичен или месечен мониторинг на българските медии – печатни, електронни и он-лайн, по конкретни теми или ключови думи. Вие посочвате ключови думи или теми, а ние ви предоставяме

 • Кратки резюмета на статиите на български и/или английски език

 • Сканирани копия на някои или всички публикации от мониторинга

 • Анализ на присъствието в медиите и публичния образ на вашата компанията и/или на вашите конкуренти

 • Анализ на социалните медии – анализ на коментари и постове

 • Text Hover