Your address will show here +12 34 56 78
Корпоративен ПР

От избора на тема и участници, през подбора на локация и кетъринг, до декорацията – всичко има значение при организирането на корпоративно събитие и то не е никак лесна задача.


 1. Определете основната си тема, цели и бюджет
 Трябва да си определелите точна и ясна цел, която искате да постигнете чрез събитието.  Дали това ще е подобряване на имиджа сред бизнес партньори и служители, или генериране на широко медийно отразяване и публичност, е изключително важен въпрос, на който трябва да отговорите в самото начало на ораганизацията, защото той стои в основата на концепцията за събитието Ви. След това направете подробен план-график с разпределение на отговорностите и задачите на целия екип и всички участници, които ще работят по организацията. Препоръчваме да се свържете с професионална агенция за организиране на събития, която би могла да Ви съдейства за изпълнението на тази стъпка от процеса.


2. Съставете си списък с гости
Имайки предвид общата цел, която искате да постигнете, изберете кого да включите в списъка с гости за Вашето събитие – бизнес партньори, служители, медии, представители на държавни институции или всички заинтересовани страни по темата. 

3. Изберете перфектната локация 
Изборът на подходящо място за провеждане на събитието е от ключово значение за цялата организация. Важно да е да обърнете внимание на местоположението – дали е достатъчно удобно за всички, които възнамерявате да поканите; на ценовата оферта – от какви услуги можете да се възползвате на място (като техника и кетъринг) и какво ще трябва да наемате допълнително; на възможностите за брандинг и тн.

4. Договорете се с подизпълнителите
След като индентифицирате всички подизпълнители, от които ще се нуждаете – за наем на оборудване, превод, музикално оформление, декорациия и др., възможно най-рано преди събитието трябва да договорите условията с всеки от тях, да подпишете споразумения, да уредите авансови плащания, ако е необходимо и да брифирате всеки по отделно, за да сте сигурни, че всички ще знаят точните си задачи в деня на събитието. Помислете за всички допълнителни елементи, които бихте могли да включите, за да сте оригинални – светлинни ефекти, специални тематични подаръци за гостите и др.

5. Направете си сценарий
Ще има ли откриваща церемония? А коктейл след края на официалната част? Направете си точен сценарий по минути като предвиждате и време за евентуални закъснения и забавяния. Помислете колко време ще е необходимо за регистрация и настаняване на гостите, за всяка от речите и изказванията, за въпроси и отговори след това. Важен елемент от организацията е и водещият или модераторът, който да води цялото събитие.

6. Синхронизирайте 
Освен екипа, който пряко ще се занимава с организацията на събитието, със сигурност ще имате нужда и от участието на някои от служителите на компанията. Препоръчително е да ги включите, за да сте сигурни, че всички елементи са в синхрон с корпоративната идентичност на компанията. Не ги оставяйте само да разговарят с гостите, а им дайте пряка отговорност за някои части от събитието.

7.Направете си оценка и отчет за постигнатото
След като събитето приключи е препоръчително да направите разбор на цялостната организация, изразходения бюджет и постигнатите резултати. Резултатите от този отчет ще Ви помогнат да си направите ценни изводи и ще Ви дадат полезни насоки при организацията на следващото събитие. 


 

[/md_text][/vc_column][/vc_row]
0