Корпоративен ПР, Маркетинг

Интегрирани маркетингови комуникации или как да популяризирате бизнеса си по-ефективно

Позиционирането на вашия бизнес и представянето му пред целевата аудитория е в основата на маркетинговата стратегия на всеки бранд. Ако сте решили да насочите усилия в областта на маркетинговите комуникации, тогава трябва да знаете, че е важно те да бъдат координирани и в синхрон.


Все по-често ни се случва при нас да идват клиенти, които знаят, че имат нужда от помощ в областта на маркетинга, отделили са определен бюджет и ни казват конкретно за какво искат да го похарчат (връзки с медиите, маркетинг в социалните мрежи, email маркетинг и тн). Това, разбира се, в повечето случаи не работи ефективно, защото добрата стратегия изисква консултация с експерт, който да направи задълбочен анализ и да подбере внимателно необходимите маркетингови активности и канали, по които да се разпространяват рекламните послания, така че те да са подходящи за сферата на бизнеса и продукта или услугата, която той предлага и да съответстват на таргет аудиторията. 

Интегрираните маркетингови комуникации е подход за популяризирането на марката чрез множество активности, които работят заедно и се подсилват взаимно. Например, една компания може да популяризира ново лого, продукт или цялостна кампания чрез множество канали – печатни медии, телевизия, уеб и социални мрежи. Идеята на маркетинговия миск е съдържанието, което се подава към всеки от тях да е различно и съобразено с изискванията на конкретния канал, но всички да насочват потребителите към една и съща точка, а именно – продукта или услугата. И има безброй начини този тип кампании да се осъществят много креативно като се развият силни и интригуващи рекламни послания, които да ангажират аудиторията, да подчертаят ефективно качествата на продукта/услугата и да ги разграничават от конкуренцията.

Създаването на ефективен микс за маркетингова комуникация чрез добре подготвена стратегия не само помога на бизнеса да достигне до клиентите си, но и му помога да се адаптира към постоянно променящата се маркетингова среда. Това е сфера, която се променя всеки ден – появяват се нови инструменти и канали за реклама, техните спецификации се обновяват и очакванията на аудиторията се повишават постоянно. Все по-трудно става да се привлече вниманието на потребителите и е изключително важно бизнесът да бъде „в крак“ с всички нови възможности за маркетинг, за да може адекватно да отговори на предизвикателството да заинтригува клиентите си в все по-конкуретната среда. 

Днес, потребителите са буквално заляти с информация и е все по-трудно да бъдат ангажирани. Според последните проучвания, те не задържат вниманието си на нещо, което не ги заинтригувало в първите 3 сек! Използват множество устройства – докато работят на компютъра си, поглеждат от време на време телефона си, разцъкват в социалните мрежи и през цялото време телевизора в стаята работи. Маркетинговите инструменти днес ни позволяват да присъстваме със съдържание във всички тези канали, без да ставаме досадни и да повтаряме едно и също, а да съобразяваме подхода си за всеки от тях, така че всички те да водят в крайна сметка до едно и също послание. В областта на дигиталния маркетинг е възможно и да съобразяваме активностите си спрямо действията на потребителите – все още виждаш реклами на обувките, които хареса преди месец, но още не си купил, нали?
 
Интегрираните маркетингови комуникации помагат на бизнеса и да изгради дълготрайни отношения с клиентите. Най-често за маркетинга на даден бизнес работят много агенции, вътрешен отдел и отделни подизпълнители или фрийланцъри, които се наемат по конкретни проекти, които понякога водят потребителите до различни послания и резултатът е непоследователност на рекламните съобщения и объркване в съзнанието на потребителя. Тъй като различните комуникационни канали се управляват от различни отдели, много често се случва маркетинговия микс да не е в синхрон. Тук на помощ идва концепцията на интегрираните маркетингови комуникации, която обединява различните канали и да предоставя единно и убедително послание на целевата аудитория.

Различни фактори за избор на подходяща комбинация от маркетингови инструменти:

Определяне на целева аудитория – Ако не знаете коя е вашата аудитория, не можете да решите какво да комуникирате, как, кога, къде и тн. Следователно първата стъпка към изграждането на маркетингова комуникационна комбинация е да идентифицирате вашата целева аудитория. Това става след консултация с експерт, който да ви помогне да изградите максимално пълно и в детайли целевата си аудитория.

Определяне на целите на комуникацията – Компаниите трябва да установят на какъв етап  понастоящем са техните потребители. Шестте етапа, през които те обикновено преминават преди да купят продукт или услуга са – осъзнаване, познание, харесване, предпочитание, убеждение и покупка.  Трябва да проектирате своя комуникационен микс така, че да адресира подходящи съобщения за всяка от тези стъпки и те да придвижат аудиторията към целта, която сте си поставили.

Как, кога и къде да комуникирате посланията си?   Вашите рекламни съобщения трябва не само да бъдат интригуващи и да задържат вниманието на потребителите, но и да ги накарат да харесат вашия продукт и да го пожелаят. Правилният подбор на съдържанието, както и избора на подходящи комуникационни канали са изключително важни фактори за предаването на правилното съобщение в подходящия момент.

Oпределяне на бюджет – Има безброй начини за привличане на потребителите и трябва предварително да определите колко сте готови да похарчите за това. Правилното бюджетиране въз основа на изискванията на индустрията е от ключово значение за успеха на маркетинговата ви стратегия.

Това са основните инструменти за създаване на ефективен микс за маркетингови комуникации за вашия бизнес. Има различно подходи за изпълнението му – външен, вътршен, хоризонтален и вертикален. Ще посветим отделна статия за всеки от тях.

Въпреки че интегрираният маркетинг не е нов похват, той все става все по-важен. Днес има повече маркетингови инструменти от всякога и лесно можете да се заблудите кой от тях, кога и как да използвате. Интегрираните маркетингови комуниакции помагат да се съберат всички елементи от посланието на бизнеса ви в едно сплотено цяло и да се гарантира, че то е ясно и разбирамо за потребителите и достига до тях в походящата форма и в точния момент. 


 В случай, че имате нужда от помощ или консултация за изготвянето на маркетинг стратегия и реализацията й, не се колебайте да се свържете за безплатна консултация със специалистите от екипа на TrustPoint Agency.

 

 

Author


Avatar